ติดต่อหน่วยงาน/สายตรงนายก

ตั้งอยู่ที่ บ้านยางเครือ ม. 2 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน . ☎ 043-030287

Tel.

งานกฎหมายและคดี

095-6618580 (นิติกร)

✔ เว็บไซต์ : www.mueangthung.go.th
Email: phroky@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

ประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง