สถานที่ท่องเที่ยว

แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยว อบต.เมืองทุ่ง

พระเจ้าใหญ่ยางเครือ

วัดพระเจ้าใหญ่ บ้านยางเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนในตำบลและประชาชนทั่วไป

พระเจ้าใหญ่ยางเครือ

พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านช้างองค์ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุเก่าแก่ราว 312 ปี (เมื่อเทียบกับปี 2562 ในปัจจุบัน) สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในคราวเดียวกันกับการสร้างวัด

ความศักดิ์สิทธิ์ ของพระเจ้าใหญ่เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั้งในและต่างพื้นที่มาโดยตลอด ประชาชนจากทั่วสารทิศต่างเดินทางมาขอพรและสมหวังในสิ่งที่ตนเองปรารถนาสมดังใจ

พระเจ้าใหญ่ประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญภายในวัดบ้านยางเครือ หากมีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอสุวรรณภูมิ สามารถเดินทางมาสักการะพระเจ้าใหญ่เพื่อเป็น สิริมงคล แก่ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและไม่ไกลจากตัวอำเภอมากนัก


วัดบ้านยางเครือ เลขที่109 บ้านยางเครือ หมู่ 2 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130


วัดบ้านยางเครือ วัดแห่งนี้แรกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2250 แสดงให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่บริเวณนี้มาก่อนแล้ว ก่อนที่เจ้าเจ้ามงคลจะเสด็จลงมาตั้งเมืองท่งศรีภูมิในปีพุทธศักราช 2256
ภายในวัดยังมีสิมหรืออุโบสถแบบโบราณ เป็นรูปแบบของสิมโปร่ง มีสถาปัตยกรรมแบบสิมอีสาน ที่ทางวัดยังคงอนุรักษ์เอาไว้


วัดบ้านยางเครือ และพระเจ้าใหญ่องค์ศักดิ์สิทธิ์นี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความเชื่อ และพิธีกรรมทางศาสนาของชาวสุวรรณภูมิมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

พุทธคุณดีนักแล

ข้อมูลจาก/ : Facebook แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด

สิมอีสาน

ตั้งอยู่ในวัดบ้านยางเครือ ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นวัดหนึ่งที่เก่าแก่ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ วัดนี้แรกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๒๕๐ ต่อมาได้เขตวิสุงคามพัทธสีมาในปีพุทธศักราช ๒๒๖๐ แสดงว่าชุมชนแห่งนี้มีชาวลาวอาศัยอยู่บริเวณนี้มาก่อนแล้ว​ก่อนที่เจ้าเจ้ามงคลจะเสด็จลงมาตั้งเมืองท่งศรีภูมิในปีพุทธศักราช ๒๒๕๖นอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่โบราณ​แล้ว​ในวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูป​องค์​ศักดิ์​สิทธิ์​เป็นที่เคารพนับถือ​ของประชาชนทั่วไป​ ที่รู้จักกันดีในนาม​”พระเจ้าใหญ่​บ้านยางเครือ​”เป็นพระพุทธรูป​ปาง​มารวิชัย​ศิลปะ​ล้านช้าง​ประดิษฐาน​อยู่​ในศาลาการเปรียญ​ภายในวัด​ สันนิษฐาน​ว่าน่าจะสร้างในคราวเดียวกันกับการสร้างวัด​ อายุ​ ๓๑๑​ ปี​

ข้อมูล/ภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

– กู่อารัมย์-

กู่อารัมย์ (กู่อาราม)

          ตั้งอยู่ ณ วัดกู่อารัมย์  บ้านดงเมือง  ม.7  ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด  กรมศิลปกร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในปี พ.ศ. 2478  หลักศิลาจารึก กู่อารัมย์  สันนิษฐานว่า  เป็น ศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษ ที่16-18 ก่อนอาณาจักรเขมรจะล่มสลายไป เป็นโบราณสถาน ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายและมีคูน้ำล้อมรอบ เทวสถาน  ภายในบริเวณกู่ พบเพียงก้อนหินทราย ศิลาแลง ที่คงเหลือเพียงไม่กี่ชิ้น พบการจารึกภาษาขอมโบราณสลักบนแผ่นหินทราย และส่วนประกอบอื่นๆ เล็กน้อย ที่ชาวบ้านเก็บรวบรวมไว้  ใกล้ๆ กับแผ่นจารึก  มีแอ่งน้ำตื้น ๆ และมีการนำเอาหินมาเรียงกันที่ขอบบ่อ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประจำเทวสถานแห่งนี้

           ตัวโบราณสถานถูกทำลายเพื่อค้นหาโบราณวัตถุหรือของมีค่า และนำหินไปใช้จนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เหลือเพียงก้อนหินทรายที่ชาวบ้านนำมาเรียงเป็นวงกลมรอบหลุมขุด  สันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นศาสนสถานวัฒนธรรมขอมมาก่อน