คำขวัญ ประจำ อบต.เมืองทุ่ง

” เมืองทุ่งถิ่นวัฒนธรรม สรงกู่อารัมย์วัดดงเมือง งามลือเลื่องบุญบั้งไฟ สักการะพระเจ้าใหญ่องค์ศักดิ์สิทธิ์”