ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานปะเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.เมืองทุ่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายสวาท คำสระคู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลเมืองทุ่งประกอบด้วย นางจันทร์ฉาย น้อยห้างหว้า ท้องถิ่นอำเภอ สุวรรณภูมิ นางสาวประไพ สังฆะมณี ปศุสัตว์อำเภอฯ นายนัทธกริช ศรีหินกอง ปลัด อบต.เมืองทุ่ง นางวลัยลักษณ์ ชินโน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เมืองทุ่งและคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ลัมปีสกิน

นายก อบต.เมืองทุ่ง ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัส โควิด19

นายกสวาท คำสระคู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง นำทีมคณะ เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองทุ่ง ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19 ณ บ้านยางสรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองทุ่ง หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อบต.เมืองทุ่ง