โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด ลัมปีสกิน

นายสวาท คำสระคู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง มอบหมายให้นายประจวบ บุตรดาวัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง และนางวลัยลักษณ์ ชินโน หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับชุมชนในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด ลัมปี สกิน ในสัตว์เลี้ยง โค-กระบือ อบต.เมืองทุ่ง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ

อบต.เมืองทุ่ง ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงที่เป็นพาหะโรค ไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกิน

อบต.เมืองทุ่ง ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงที่เป็นพาหะโรค ไข้เลือดออกและโรคลัมปีสกิน ที่กำลังระบาดในพื้นที่ อบต.เมืองทุ่ง โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน และทีม อสม.ประจำหมู่บ้าน ในการอำนวยความสะดวกในการฉีดพ่นหมอกควัน

อบต.เมืองทุ่ง ออกฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

นายสวาท คำสระคู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง มอบหมายให้นางวลัยลักษณ์ ชินโน หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ออกฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 โดยออกฉีดตามโรงเรียน ชุมชนและวัด ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง รวม 8 หมู่บ้าน ที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อของไวรัสโคโรน่า 19 ได้