ประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น​ (พ.ศ.2566-2570)

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่​ 1​ 2564 เมื่อวันที่​ 28​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 09.00-12.00 น.​ ณ​ ห้องประชุม​ อบต.เมืองทุ่ง​ เพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น​ (พ.ศ.2566-2570)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี2563 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564