ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย )พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รับโอน (ย้าย )พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

***** สนใจติดต่อ 043030287