องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

กางการศึกษาฯ มอบอ่างล้างมือป้องกันไวรัสโควิด 19

1 กันยายน 2020

นายสวาท คำสระคู นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเมื่องทุ่ง มอบหมายให้นายวิระพันธ์ อานไมล์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม มอบอ่างล้างมือให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเครือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมือง ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

Last modified: 1 กันยายน 2020

Comments are closed.