องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

กองทุนสวัสดิการการชุมชน และกองทุนขยะ สะสมเงิน มอบเงินในงานฌาปกิจ คุณพ่อสมร ศรีหนองหว้า

1 กันยายน 2020

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กองทุนสวัสดิการการชุมชน และกองทุนขยะ สะสมเงิน มอบเงินในงานฌาปกิจ คุณพ่อสมร ศรีหนองหว้า

Last modified: 1 กันยายน 2020

Comments are closed.