องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

กิจการสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

  1. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
  2. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562
  3. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
  4. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
  5. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
  6. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

Comments are closed.